Na początku nie było nic, a Kali był głodny. Kali chciał znaleźć innych Kalich. Oraz pizzerię gdzieś na mieście, bo był głodny. I tak oto w 1962 roku, niejaki Paul Baran opublikował projekt sieci transmisji danych. Koncepcja ta legła u podstaw budowy przodka dzisiejszego Internetu – ARPANETu. Eksperyment ARPANET rozpoczął się na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles i miał pomóc w koordynowaniu badań naukowych na potrzeby wojska. Sieć ta miała spełniać jedną, bardzo ważną cechę – nie mogła mieć punktu centralnego. Dotąd wszystkie sieci opierały się na jednym głównym komputerze, którego awaria powodowała zaprzestanie działania całego „ekosystemu”, a takie sytuacje były niedopuszczalne dla wojska. Stąd też w rozwój dobrze rokującego ARPANETu inwestowano co raz to większe fundusze oraz większe ilości naukowców. Na tamtym etapie sieć wykorzystywano głównie do wykonywanie zdalnie obliczeń, na komputerach dużej mocy znajdujących się w innych ośrodkach.

Historia internetu

Za funkcjonowanie sieci zaczął odpowiadać protokół TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). Protokół Kontroli Transmisji (TCP) wyróżniał się tym, że dane u nadawcy były rozbijane na tzw, pakiety i składane znowu w jedną całość u odbiorcy. Internet Protocol odnosił się do sposobu adresowania danych.

  • W latach 80. XX wieku Ian Postel doprowadził do unifikacji sposobu identyfikowania komputerów. Stworzył też system DNS, który wiąże numery IP komputerów z hierarchicznie budowanymi nazwami domen internetowych.
  • W roku 1989 wojsko porzuciło projekt ARPANET i rozwojem Internetu (gdyż ta nazwa zaczęła wchodzić do użycia) zajęły się organizacje cywilne (uniwersytety, org. naukowe). Kolejnym krokiem do przodu w rozwoju sieci było zniesienie zakazu wykorzystywania Internetu do celów komercyjnych, w roku 1991.
  • W roku 1989 Tim Berners-Lee oraz Robert Cailliau złożyli w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) projekt sieci dokumentów hipertekstowych o nazwie World Wide Web (WWW). Celem było ułatwienie pracy w CERN-ie, każdy miał dostęp do udostępnionych w sieci dokumentów.
  • Rok później Tim Berners-Lee stworzył podstawy HTML oraz pierwszą stronę internetową. Kolejne dwa lata minęły do czasu powstania pierwszej graficznej przeglądarki internetowej – Mosaic.
  • Wraz z powstaniem przeglądarki Netscape Commerce S w 1994 roku, użytkownicy otrzymali możliwość przesyłania danych bezpiecznym połączeniem szyfrowanym.

Na dzień dzisiejszy Internet jest jedną z potężniejszych broni i największym medium wymiany informacji. Tworzy go wielomiliardowa społeczność ludzi. A Kali już nie jest głodny.