ustawianie-wifi

Sieć bezprzewodowa jest w dniu dzisiejszym najbardziej komfortowym sposobem na podział łącza internetowego pomiędzy określone urządzenia. Jeżeli zatem zdecydujemy się na korzystanie z niej, warto upewnić się, iż dostęp do niej nie jest możliwy dla niepożądanych urządzeń.

Fale radiowe – to właśnie one stanowią nośnik informacji w każdej sieci bezprzewodowej. W praktyce oznacza to, iż utworzona w domu czy biurze sieć Wi-Fi posiada zazwyczaj zasięg wychodzący poza obszar, w którym przebywamy, a podłączyć się do niej mogą także inne osoby prócz domowników.

O ile raczej nikt nie życzyłby sobie, aby ktoś korzystał z opłacanego przez niego łącza internetowego, to głównym zagrożeniem jest to, że ktoś mógłby stosować to połączenie do popełniania przestępstw.

Dodatkowo – podłączona osoba posiada sposobność do wykradnięcia danych z innych urządzeń podłączonych do tej samej sieci.

Jak chronić swoje Wi-Fi?

Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników, producenci routerów bezprzewodowych ustawiają je tak, aby już przy pierwszym uruchomieniu wymuszały one przejście przez proces konfiguracji – ustala się w nim hasło do panelu administracyjnego.

Dalsza część procesu konfiguracji jest stricte techniczna – ustala się w niej typ łącza internetowego, a następnie kolejne właściwości zabezpieczeń.

Weryfikacja konfiguracji Wi-Fi

jak-ustawic-wifi-w-domu
Jeżeli ustawiona przez nas sieć funkcjonuje w sposób prawidłowy, to należy sprawdzić, czy wybrane ustawienia zabezpieczeń są optymalne, a także ustalić funkcje zwiększające bezpieczeństwo sieci, o ile router takowe posiada.

  1. Wchodzimy w panel konfiguracyjny routera przy pomocy przeglądarki
  2. Wybieramy zakładkę z zabezpieczeniami
  3. Jeżeli try autentykacji połączenia bezprzewodowego to WPA2-Personal bądź WPA2-PSK, to dostęp jest poprawnie chroniony. Jeżeli natomiast wybrane jest WEP lub WPA, to lepiej wyprać któreś z wspomnianych powyżej.

Dodatkowe Funkcje routera:

  • Wyłączenie funkcji WPS – o ile podłączanie jest bardziej komfortowe, to jednak funkcja ta obniża bezpieczeństwo.
  • Standard WEP – na dzień dzisiejszy nie zapewnia on niemal żadnej ochrony, zatem nie poleca się używania go.
  • Standard zabezpieczeń sieci Wi-Fi powinien być ustawiony na WPA2-Personal.
  • Ukrywanie SSID – Jeżeli ktoś pragnie podłączyć się do sieci, to musi znać nie tylko hasło do niej, lecz również samą nazwę sieci.
  • Dostęp do sieci zapewniony tylko dla urządzeń zdefiniowanych przy pomocy numeru MAC